Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Vanaf 12 februari: lezingenreeks PEV Actuele filosofie: ‘Zonder wet, geen zonde?’

donderdag 14 februari 2019

De vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap organiseert elk jaar een permanente vorming 'Actuele filosofie'

verder lezen

Prof. Johan Braeckman wint Prijs Vrijzinnig Humanisme

maandag 10 december 2018

Het Humanistisch Verbond reikt om de twee jaar de Prijs Vrijzinnig Humanisme uit. Die prijs wordt toegekend aan een vooraanstaand humanist die in zijn leven en werk blijk heeft gegeven van een authentiek en volgehouden vrijzinnig-humanistisch engagement.

verder lezen

TAPAS organized public Doctoral School 2018-2019: Decolonizing practices and discourses in Belgium

woensdag 17 oktober 2018

Open to public as well as participants of Doctoral Schools.

verder lezen