Contact

Algemene adres- en contactgegevens

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
9000 Gent
België

Lokaal 120.077
Telefoon: 09 264 39 81
Fax: 09 264 41 87
E-mail: 

Vakgroepvoorzitter

Prof. dr. Gertrudis Van de Vijver
Blandijnberg 2, 9000 Gent
2de verdieping lokaal 084
Telefoon: 09 264 39 77 
E-mail: