Permanente vorming "Actuele filosofie" 2010

Mensen beter maken: ethiek en geneeskunde

In 2010 werd de permanente vorming "Actuele filosofie" ingericht in samenwerking met het Bioethics Institute Ghent.

Het thema voor deze cyclus was "Mensen beter maken: ethiek en geneeskunde".

Reflectie over de ethische aspecten van nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde vormt een belangrijk onderdeel van de moraalfilosofie, in het bijzonder van de toegepaste ethiek. De medische en bioethiek is één van de meest vruchtbare onderzoeksgebieden in de ethiek. Het is ook één van de meest maatschappelijk relevante onderzoeksgebieden. In deze voordrachtenreeks werden recente discussies en ontwikkelingen aan een ruim publiek gepresenteerd via diverse case-studies en reflecties. Kwamen onder meer aan bod:

  • Het in kaart brengen van het genoom van individuen: mogelijke toepassingen en ethische vragen
  • Verloren voorwerpen? Ingevroren embryo's en het uitblijven van beslissingen
  • Terminale sedatie: een nieuwe pest?
  • Klinische experimenten op mensen in een globaliserende wereld: waar is de ethiek?
  • Directe interventie in de hersenen: recente technieken, toepassingen en ethische vragen
  • Lijden aan jezelf'. Over ziekte en moraliteit in een hedendaagse context
  • Reprogenetica en de selectie van betere mensen

Lees de abstracts of bekijk het programma met de presentaties.

Voor meer info: