Onderwijs

De postgraduaatsopleiding "Postgraduate Studies in Logic, History and Philosophy of Science" wordt niet meer ingericht.

De benaming van de vakken op deze webpagina's is de enige officiële, die bijvoorbeeld ook bij de inschrijving voor de examens moet worden gebruikt. Titels die de afzonderlijke professoren binnen deze opleidingsonderdelen aan hun syllabussen geven hebben geen officieel bestaan. Ook de urenaantallen, studiepunten en zelfs de lesgevers zijn diegenen die hier vermeld zijn, ook als dit in de praktijk verschilt.

Lerarenopleiding

Details over de lerarenopleiding worden bij het begin van het academiejaar via Minerva bekend gemaakt (eerste les en week per week programma). De verantwoordelijke lesgever is prof. dr. Freddy Mortier.

Permanente vorming "Actuele filosofie"

De vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent richt elk jaar een permanente vorming "Actuele filosofie" in.

Deze lezingen veronderstellen geen specifieke voorkennis en zijn gratis bij te wonen.