Onderzoek

De vakgroep is actief bezig met wetenschappelijk onderzoek op verschillende domeinen.

  • Onderzoeksgroepen

    In de lijst van de onderzoeksgroepen vind je informatie over en contactgegevens voor elke groep.

  • Doctoraatsprojecten

    Op regelmatige basis stellen doctorandi van de vakgroep hun eigen project voor. In het overzicht lees je welke onderwerpen al aan bod kwamen. In de agenda kan je nagaan of er nog voorstellingen gepland zijn.

  • Doctoraten

    Er is ook een overzicht van behaalde doctoraten aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. Voorlopig is dit beperkt tot 2011.