Onderzoek

De vakgroep is actief bezig met wetenschappelijk onderzoek op verschillende domeinen.

Doctoraatsprojecten

Op regelmatige basis stellen doctorandi van de vakgroep hun eigen project voor. In het overzicht lees je welke onderwerpen al aan bod kwamen. In de agenda kan je nagaan of er nog voorstellingen gepland zijn.

Doctoraten

Er is ook een overzicht van behaalde doctoraten aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap.