Opleiding moraalwetenschappen

Algemeen

De studies in de moraalwetenschappen vertonen een zekere overeenkomst met de studies in de wijsbegeerte. Binnen deze opleiding wordt de nadruk echter in grotere mate gelegd op de ethica. In plaats van de meer gespecialiseerde studies op het gebied van logica, wetenschapsfilosofie, enz. wordt hier een brede waaier aangeboden van menswetenschappen die relevant zijn voor de studie van de moraal: psychologie, sociologie, godsdienstwetenschap enz.

Het karakter van zelfwerkzaamheid en algemene vorming, dat kenmerkend is voor de studies in de wijsbegeerte, blijft ook hier aanwezig. De opleiding is echter meer in het bijzonder gericht op het verwerven van vaardigheden en kerninhouden die noodzakelijk zijn voor iemand die de lessen moraal in het secundair onderwijs geeft.

Ook in deze opleiding wordt veel belang gehecht aan het zelfstandig onderzoek en het adequaat uitdrukken van de gedachten, zoals tot uiting komt in de scriptie.

Meer info

Uitgebreide concrete informatie over het programma van de opleiding moraalwetenschappen en haar doelstellingen vind je in de studiegids:

Uitgebreide informatie over het kiezen voor moraalwetenschappen als opleiding en mogelijke professionele perspectieven vind je in de studiekiezer:

De lesroosters van de opleiding moraalwetenschappen vind je op de website van de universiteit.