Permanente vorming "Actuele Filosofie" 2012

Wat is Verlichting?
Geschiedenis en actualiteit van een Westerse paradox

Thema

Is de Verlichting een vooruitgang in de geschiedenis van de menselijke vrijheid geweest? Of was zij daarentegen de oorsprong van een onmenselijke en instrumentele rede waarvan het resultaat een wereld van aliënatie en ecologische catastrofes is geweest? Hoe kan één en hetzelfde proces tegelijkertijd als bevrijding en als onderdrukking van de mens en door de mens aanschouwd worden?

Deze vragen tonen niets anders dan het bijzonder paradoxale karakter van de Verlichting. Iedere poging om de Verlichting te begrijpen, is inderdaad een confrontatie met de contradicties en paradoxen binnen de Verlichting, d.w.z. met haar historische, politieke en conceptuele complexiteit. Bovendien constitueren de idealen van vrijheid, broederschap en gelijkheid waarin zich de paradoxale natuur van de Verlichting met volle kracht toont, de basis van onze hedendaagse democratische en pluralistische maatschappij, zodat de ontdekking van deze contradicties tegelijkertijd de ontdekking van de contradicties van onze tegenwoordige tijd is. De vraag naar de Verlichting confronteert ons dus met ons zelf, met onze idealen, met onze morele en politieke waarden, zodat een nieuwe lectuur van de Verlichting de mogelijkheid biedt voor een nieuwe interpretatie van onze tijd en (misschien) voor de creatie van een ruimte voor innovatieve pogingen om onze wereld menselijker te maken.

Het doel van deze reeks van lezingen is het contradictorische en paradoxale karakter van de Verlichting in haar particuliere complexiteit te tonen door specialisten uit zeer verschillende gebieden van de cultuur aan het woord te laten, met name over geschiedenis, literatuur, muziek, politieke wetenschap en filosofie, zodat een kritische visie van de Verlichting in een dialoog tussen verleden en tegenwoordige tijd ontstaat.

Meer info vind je in het programma.

 

Praktisch

De lezingen en aansluitende discussies vinden plaats op donderdagavonden van februari tot mei, in auditorium B op de tweede verdieping van Blandijnberg 2, Gent. Ze beginnen om 20 uur en duren ongeveer anderhalf uur.

De lezingen zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Als je de lezingenreeks wilt volgen als permanente vorming en hiervan een certificaat wilt, schrijf je je in via de studentenadministratie van de UGent (kostprijs 63 EURO).