Personeel

Contactgegevens

Vakgroepvoorzitter Gertrudis Van de Vijver
Adres Blandijnberg 2, 9000, Gent
Telefoon 09 264 39 82
Fax 09 264 41 87
Url http://www.philosophy.ugent.be

Medewerkers

Zelfstandig Academisch Personeel (15)

Gastprofessor (11)

Assisterend Academisch Personeel (18)

Wetenschappelijk Personeel (5)

Wetenschappelijk Personeel (FWO) (14)

Bursaal (10)

Onbezoldigde postdoctorale medewerker (17)

Doctoraatsstudent (20)

Navorsers (1)

Administratief en Technisch Personeel (7)

Gedetacheerde (1)

Geaffilieerd onderzoeker (2)