Prof. dr. Danny Praet

E-mail Danny.Praet@UGent.be
Telefoon 09 264 40 25
Fax 09 264 41 64
Contactadres Blandijnberg 2, 9000 Gent
Bureau 2de verdieping, bureau 2.51 (kaartje)
Spreekuren donderdag van 14.00 tot 15.30 uur

Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte

Algemene thema’s

 • geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte
 • moderne interpretaties van antieke en middeleeuwse wijsbegeerte
 • interactie tussen antieke wijsbegeerte en antieke/moderne literatuur
 • geschiedenis van het christendom
 • Grieks-Romeinse godsdienstgeschiedenis
 • antieke retoriek
 • antieke seksualiteit

Lopende en recent begeleide onderwerpen

 • waarheidstheorie bij Gorgias
 • humor-theorie bij Aristoteles
 • neoplatonisme en Mithras-cultus bij Julianus Apostata
 • magie en mirakel-kritiek in de Vita Apollonii
 • Nietzsches kritiek op het christendom in zijn middelste werken
 • seksuele ascese en de positie van de vrouw in de Thekla-traditie
 • Alfred Loisy en de controverse in het modernisme over christendom en mysterieculten

Concrete suggesties nieuwe onderwerpen

 • emotie-theorieën in de late oudheid: Euagrius, Cassianus, ...
 • Mimèsis bij Plato en Aristoteles
 • moraal, literatuur en censuur in de stoïcijnse traditie
 • psychologische ascese-technieken in de correspondentie van Hieronymus
 • rationaliteit en mirakel-kritiek bij laat-antieke filosofen
 • het civilisatie-proces in de late oudheid
 • de invloed van Hegel op de filosofisch-historische werken van Franz Cumont
 • Michel Foucault en de moderne seksuologie/antieke seksualiteit
 • de Merkelbach-these over de antieke roman en de mysterieculten
 • argumentatie in de Contra Iovinianum van Hieronymus
 • Gorgias, Palamedes en de inventio-leer
 • symbolische structuren in de Vita Apollonii
 • E.T.A. Hoffmann en de esoterische traditie
 • atheïsme in oudheid en middeleeuwen
 • Judas in de hagiografische traditie
 • Constantijn en het christendom in de recente literatuur: status quaestionis
 • dieptepsychologie en verhaalstructuren in de laat-antieke martelarenliteratuur

Belangrijke bronnen voor deze onderwerpen

 • L'Année Philologique ("de Marouzeau") voor alles van de oudheid
 • International Medieval Bibliography